JAKĄ POLISĘ NA ŻYCIE WYBRAĆ, ABY NIE PRZEPŁACIĆ?

15 KWIETNIA 2021
ARTYKUŁY

Przy wyborze polisy na życie kierujemy się nie tylko chęcią zapewnienia sobie jak najbardziej kompleksowych i najwyższych świadczeń, ale zależy nam również na niskiej cenie składki miesięcznej. Jeżeli nie chcesz nadmierne obciążać swojego domowego budżetu i jednocześnie zapewnić sobie i bliskim zabezpieczenie związane z przypadkami losowymi, powinieneś wiedzieć na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy na życie.

Czas z rodziną.

Porównaj ze sobą różne polisy ubezpieczeniowe

Wybór polisy na życie jest bardzo istotny. Ubezpieczenie tego typu zazwyczaj opłacamy wiele lat i stanowi nasze główne zabezpieczenie podczas wypadków losowych. Właśnie dlatego nie powinieneś bagatelizować  wyboru ubezpieczyciela  i przygotować się na to, że może być to proces czasochłonny. Konsultacja w jednej ubezpieczalni lub rozmowa z jednym doradcą może być niewystarczająca – warto zapoznać się z jak najszerszym spektrum ofert, dzięki czemu poznasz nie tylko różnice konkurencyjne, ale zdążysz zrozumieć, czego tak naprawdę oczekujesz od polisy na życie.

Czynniki, na które powinieneś zwrócić uwagę, oprócz wysokości miesięcznej lub rocznej składki, to zakres ochrony, okres ubezpieczenia oraz wyłączenia, w przypadku których Twoja polisa nie będzie obowiązywała.

Zakres ubezpieczenia na życie

Polisy na życie zazwyczaj obejmują swoim zakresem trzy podstawowe filary:

  • śmierć ubezpieczonego lub członka jego rodziny,
  • inwalidztwo,
  • ciężką chorobę uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie.

Często określone są również przypadki dodatkowe, które są zapisane w umowie z firmą ubezpieczeniową. Za nie uznać można ubezpieczenie za pobyt w szpitalu, wypłatę odszkodowania z powodu nieobecności w pracy lub niebezpiecznego wypadku. Oczywiście im szerszy zakres polisy, tym wyższa będzie jej składka, dlatego za każdym razem musisz dokładnie czytać OWU (ogólne warunki ubezpieczenia), aby wiedzieć co obejmuje polisa oraz jakie warunki wykluczają z jej realizacji.

Nawet jeżeli zdecydujesz się na polisę, której koszt miesięczny to 30 złotych, to w skali całego roku i 30 lat otrzymujesz sporą sumę (30 x 12 miesięcy x 30 lat = 10 800 zł). Warto rozważy,ć więc zmianę składki miesięcznej na roczną – w takim przypadku ubezpieczyciel często oferuje swoim klientom zniżki.

Wysokość składki będzie w dużej mierze zależała również od Ciebie samego. Osoby młode oraz cieszące się dobrym zdrowiem zapłacą mniej niż osoby z problemami zdrowotnymi lub bliższe górnej granicy wieku produkcyjnego – w ich wypadku „ryzyko” wypłaty polisy przez ubezpieczalnię jest bowiem zdecydowanie wyższe.